Posvátný Hopi oheň je obřad, který se koná každý měsíc na celém světě v den se stejným číslem jako je číslo měsíce. Symbolizuje spojení Nebe a Země v jeden celek a je modlitbou za mír na Matce Zemi i v srdcích lidí. Očišťuje a obnovuje naši přirozenost a spojení s veškerým životem.
Oheň zapalují 4 ženy, které symbolizují světové strany, začíná se na východě. Jsou pronášeny modlitby za mír a harmonii, poděkování a přání na osobní i kolektivní úrovni. Mohou se zpívat písně, může se tančit. Oheň se udržuje do svého vyhoření, nové dřevo se nepřikládá. Zůstáváme, dokud žhne poslední uhlík. Posvátný popel z ohniště má léčivou sílu, smícháme ho s popelem z předešlých ohňů a každý si může trochu odnést domů, i pro případné založení další tradice.

S touto energií se můžete propojit v den konání i na dálku. Zapálit svíčku a pronést svoje modlitby a poděkování.