Už od dětství jsem měla spoustu otázek. Jak funguje lidské tělo? Jak je možné, že ze dvou buněk vznikne človíček? Co způsobuje to, že vidím, slyším? Proč nejde nedýchat?  atd. To byl můj důvod vystudovat medicínu. Tam jsem odpověď na tyto otázky dostala. Po čase ale přišly další otázky. Proč někteří lidé jsou zdraví a někteří nemocní? Jak vzniká nemoc? Může se tělo uzdravit samo? Proč se vrací do ordinace stále stejní lidé? Se stejnými potížemi? Uvědomila jsem si, že nemocní lidé mají v sobě velmi podobné programy, a současně jsem si uvědomila i to, že západní medicína se nevěnuje příčině nemocí. Snažila jsem se tedy pacientům vysvětlit podstatu psychosomatiky, t.j. že příčina nemoci je někde jinde, než je všeobecně známo. Velmi přesně popisuje souvislosti mezi tělem a smýšlením. Někteří pochopili a někteří ne. Za tu menšinu pacientů, kteří se vydali přirozenou cestou, děkuji.

Několik let se věnuji alternativním způsobům léčení i kvůli tomu, že jsem v určité životní etapě sama onemocněla a tehdy jsem se rozhodla uzdravit.

Mé životní motto K SOBĚ – V SOBĚ jsem použila i jako název stránek, neboť prožívat vědomý život je dobrodružná a naplňující jízda. Pociťuji za ní VELKÝ VDĚK.

To, co jsem se naučila, pochopila a hlavně sama prožila, to předávám ostatním, protože jsem zjistila, že to funguje.

Přeji vám, abyste svou cestu k sobě našli a v sobě zůstali.

Vaše Kamini Marie Chábová