Na svět přicházíme díky rodičům. Tam to vše začalo. A z toho se odvíjí naše pozice ve světě. Musíme tedy začít u svých začátků.

Konstelace je každá situace, která se nám v životě děje, a nejen nám ale i kolem nás.

Všechny konstelace se zabývají určitým systémem (rodinným, partnerským, firemním, školním …) proto je nazýváme systemickými konstelacemi. Zvláštní postavení mají pohyby duše a konstelace traumatu, které lze postavit až po absolvování několika systemických konstelací.

V průběhu konstelace můžeme zjistit, co se ve skutečnosti v daném systému děje a uskutečnit v něm žádoucí pozitivní změnu, vrátit se k našim kořenům, k předkům a ke svému zdroji síly, ke své podstatě – tedy k sobě samé/mu. Důležité je, aby účastníci důvěřovali svým pocitům a tělu.

Konstelace je nejlépe zažít, jelikož je dosti obtížné tuto metodu popsat…

Zakladatelem konstelací byl německý psychoterapeut Bert Hellinger, který vytvořil vlastní směr rodinné systemické terapie. Svým postojem k lásce, životu a osudu člověka daleko přesahoval hranici svého oboru.

Každé skutečné řešení spočívá v nitru – řešení je v srdci.